Asbestipurku

Kuka saa suorittaa asbestin purkutyötä?

Asbestipurkua saavat suorittaa ainoastaan aluehallinnon valtuuttamat asbestinpurkuyritykset, ja tällainen haitta-aineen purkutyö edellyttää aina erityisosaamista. Asbestipölystä johtuen asbestinpurkutyötä suoritetaan aina materiaalille soveltuvilla menetelmillä sekä riittävällä suojavarustuksella. Asbestipurkuvaatimus suojelee paitsi asbestille altistuvaa purkajaa, mutta suojaa myös varomattomasta käsittelystä johtuvaa mahdollista ympäristön altistusta. Erityisistä terveysuhista sekä vaatimuksista johtuen haitta-aineen purkutyö tulee aina jättää asbestisaneerausammattilaisille.

Mitä asbestipurun jälkeen tapahtuu?

Asbestipurun jälkeen purettu asbestijäte pakataan tarkasti erillisiin pakkauksiin, ja pakkaukset kuljetetaan asbestipitoista purkujätettä käsittelevälle jäteasemalle. Lisäksi purkutyön vuoksi osastoitu tila siivotaan sekä ilma puhdistetaan. Ilman puhtauden takaamiseksi asbestipurun jälkeen ennen osastoinnin purkamista suoritetaan aina myös lakisääteinen aggressiivinen ilmamittausanalyysi, jonka avulla varmistetaan riittävän laadukkaan hengitysilman takaaminen. Puhdas ilmamittaustulos osoittaa terveellisen, vaarattoman ja puhtaan ilman mahdollistavan tilan jatkokäytön.

Mitä asbesti on, ja miksi se on terveydelle haitallista?

Asbesti on eräänlaisten terveydelle haitallisten kuitumineraalien yleisnimitys. Nämä kuitumineraalit ovat rikkoutuessaan terveydelle erittäin vaarallisia, ja asbestille altistuminen tarkoittaa asbestipölyn pääsyä hengityselimiin.  Hengityselimistä elimistöön päästyään asbestimineraalit aiheuttavat muun muassa keuhkosyöpää, asbestoosia, asbestiplakkitautia sekä keuhkopussin ja vatsakalvon kasvaimia. Hengitysilmaan vapautuneille asbestikuitujen terveyshaitoille on kuitenkin ominaista pitkä viiveaika; terveysvaikutukset saattavat ilmaantua vasta kymmenen-neljänkymmenen vuoden kuluttua ja oireiden aistinvarainen havaitseminen sairauksien alkuvaiheessa on käytännössä mahdotonta.

Myöskään altistumisen minimitasoa ei tunneta, eli jo vähäinenkin määrä asbestia saattaa aiheuttaa vakavia terveysoireita. Altistumisen pidentynyt kesto lisää kuitenkin huomattavasti asbestisairauksien riskiä. Asbestikuidut eivät myöskään ole biologisesti hajoavia, eli elimistö ei kykene poistamaan asbestimineraaleja luonnonmukaisesti. Asbestin lukuisten haittavaikutusten vuoksi onkin ehdottoman tärkeää, että asbestinpurkutyöt suoritetaan asbestinsaneerausammattilaisten toimesta.

Miksi asbestia on käytetty rakennusmateriaalina?

Asbestia on käytetty rakennusmateriaalina laajasti Suomessa vuosina 1920-1990 muun muassa eristeenä erityisesti sen asbestikuitujen hyvän lämmöneristyskyvyn ja paloturvallisuuden, kemiallisen kestävyyden sekä vetolujuuden takia. Asbestikuidun laajaan käyttöön rakennusmateriaalina on vaikuttanut vahvasti myös vasta 1970-luvun jälkeen lisääntynyt tietoisuus asbestimineraalien terveysvaikutuksista, ja suurin asbestin käyttö- ja tuotevalikoima sijoittuukin vuosille 1963-1979. Vasta vuonna 1994 asbestin myynti ja käyttö kirjattiin lakiin kiellettynä toimintana. Tämän vuoksi käytännössä katsoen jokaisessa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa asbestia esiintyy jossain muodossa.

Millaisissa materiaaleissa asbestia esiintyy?

Asbestia sisältävät materiaalit muodostavat riskin vasta rikkoutuessaan, eivätkä hyväkuntoiset asbestimateriaalit aiheuta terveysriskiä. Rikkoutuneet materiaalit levittävät kuitenkin runsaasti haitallista asbestipölyä ilmaan, mikä kasvattaa riskiä useisiin hengityselinsairauksiin sekä syöpiin. Lisäksi asbestipöly jää useimmiten myös leijumaan pitkäksi aikaa hengitysilmaan, mikä pidentää altistumisen kestoa. Asbestia esiintyy hyvin monenlaisissa materiaaleissa, kuten rakenteiden sisäisissä materiaaleissa, putkieristeissä, pinta- ja julkisivumateriaaleissa sekä rakennustarvikkeissa kuten liimoissa ja maaleissa.

Yritys

Timantti Ykköset Oy

Y-tunnus: 3107361-6

Yhteys

Puh.

050 401 5932

Email

santeri.penttinen(at)timanttiykkoset.fi