Muut purkutyöt

PURKUTYÖT

Purkutyöt koostuvat saneeraus-, osa- ja kokonaispuruista. Uutta rakennettaessa vanha materiaali on saatava pois tieltä turvallisesti, ja purkutöitä suoritettaessa huomioimme laajasti kaikki purun osa-alueet. Lisäksi purkutyöt vaativat aina monipuolista ja ammattitaitoista purkuosaamista, huolellista etukäteissuunnittelua sekä purulle sopivaa erikoiskalustoa. Purkutöitä tehdessä huomioimme myös viranomaismääräykset, jotka määrittävät purulle soveltuvat työmenetelmät ja säädökset.

Ennen purkamisen aloittamista laadimme erillisen purkusuunnitelman, jossa kartoitetaan kohteen erityispiirteitä sekä esimerkiksi haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutarvetta. Lisäksi suunnitelmaan saattaa kuulua rakenteiden muuttaminen nykyaikaisia säädöksiä vastaaviksi, jotta esimerkiksi mahdollisen vesivahingon riskit minimoitaisiin. Purkusuunnitelma helpottaa myös vastuualueiden jakamista kunkin purkumenetelmän asiantuntijuutta vaativille henkilöillemme. Lisäksi purkuja tehdessä myös pölynsidonta toteutetaan tarkasti purettavan kohteen ympäristö huomioiden. Purkutyöt eivät kuitenkaan käsitä ainoastaan vanhojen rakenteiden tuhoamista, vaan myös jätelajittelu sekä kierrätys kuuluvat olennaisena osana laadukkaasti toteutettuihin purkutöihimme.

Huoneistojen purkutyöt

Kokonaisia huoneistoja purettaessa huomioimme edellä mainittujen kohtien lisäksi erityisen hyvin myös säilytettävien pintojen asianmukaisen suojaamisen. Esimerkiksi lattiat ja ilmanvaihtokanavat suojataan huolellisesti ennen purkutöiden aloittamista, jolloin myös pölynhallinta helpottuu. Myös huoneistojen purkutöitä tehdessä muiden alueiden eristäminen on mahdollista siten, että käyttäjät voivat jatkaa toimintaansa kohteen muissa tiloissa ilman häiriötä.

Kylpyhuoneiden purkutyöt

Purkutöitä on mahdollista suorittaa myös osapurkuina, jolloin esimerkiksi kylpyhuoneiden purut mahdollistuvat siististi ja hallitusti rajoittamatta muun asuintilan käyttöä. Myös kylpyhuoneiden purkutyöt kannattaa jättää asiantunteville ammattilaisille erikoiskalustolla suoritettuna, jotta hallitun purkamisen lisäksi viranomaismääräykset, riittävät suojaustoimenpiteet sekä pölyn kontrollointi tulevat huomioiduksi.

Metallirakenteiden purkutyöt

Metallirakenteiden purkutöissä käsiteltävät materiaalit ovat useimmiten hyvin kestäviä ja raskaita, jolloin tehokkaat työkoneemme sekä hallittu ja kontrolloitu purkumenetelmä muodostuvat merkityksellisiksi tekijöiksi. Lisäksi metallirakenteiden purkutöissä myös puretun aineksen käsittely vaatii erityisosaamista ja -kalustoa, jotta metalliromu saadaan siirrettyä uudelleenjalostettavaksi. 

Yritys

Timantti Ykköset Oy

Y-tunnus: 3107361-6

Yhteys

Puh.

050 401 5932

Email

santeri.penttinen(at)timanttiykkoset.fi